ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
ESAMI VERSUS TROKŠTAMI ŽENKLODAROS PROCESE NAUDOJAMI MIESTO POŽYMIAI: LENKIJOS MIESTŲ ATVEJIS
Ewa Glińska, Urszula Ryciuk, Laima Jesevičiūtė-Ufartienė

SANTRAUKA. Daug miesto ženklodaros tyrimų yra orientuoti į didelių miestų ženklodaros proceso aspektus, tačiau tik keli nukreipti į mažus miestus ir jų taikomus metodus siekiant sėkmingai vystyti ir kurti savo miesto prekės ženklą. Straipsnyje pateikiami tyrimo duomenys leidžia užpildyti atsiradusį neapibrėžtumą dėl mažų miestų ženklodaros proceso požymių. Dėl to formuluojama problema - kiek miestų vadovai yra atsakingi už rėmimo veiklas ir dalyvavimą miesto ženklodaros procese, ir kiek šie vadovai gali būti tikri dėl miesto ženklodaros požymių naudojimo, kuris didina galimybes kurti glaudesnius ryšius tarp esamų ir potencialių miesto produktų vartotojų. Straipsnio tikslas yra atrasti skirtumus tarp miesto naudojamų ženklodaros proceso požymių, susijusių su gyventojais, turistais ir investuotojais, kuriant esamą miesto prekės ženklą, ir tų miesto ženklodaros proceso požymių, kurie buvo naudoti seniau. Taip siekiama apibūdinti ir išskirti esamus ir būsimus miesto vartotojus. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojama miesto ženklodaros sąvoka orientuojantis į miesto ženklodaros proceso požymius. Antroje dalyje miestas analizuojamas kaip produktas, kuriam turi būti sukurtas prekės ženklas. Trečioje dalyje aprašoma atlikto tyrimo metodologija ir pateikiama gautų tyrimo rezultatų interpretacija. Atsižvelgus į praktinius ir teorinius tyrimo rezultatus, suformuluotos išvados   .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: ženklodara, ženklodaros vadyba, miesto prekės ženklas, ženklodaros procesas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict