ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
KONCEPTUALUS SPORTO RENGINIO ŽIŪROVŲ ELGSENOS FORMAVIMO MODELIS: TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI
Kristina Bradauskienė, Aleksas Stanislovaitis, Jūratė Stanislovaitienė, Mindaugas Ramanauskas

SANTRAUKA. Profesionalių sporto komandų vadovai sporto renginių žiūrovus dažnai vertina kaip natūralų reiškinį, atsirandantį susiformavus naujai komandai. Tik pamažu imama suprasti, kad sporto žiūrovus reikia išugdyti, jiems skirti nemažai laiko, atsižvelgti į jų nuomones ir investuoti į juos. Taip pasiekiama norima žiūrovų elgsena siekiant juos pritraukti lankytis sporto renginiuose. Remiantis Wang, Min ir Kim (2013), žiūrovų elgseną lemia įvairūs veiksniai, iš jų dažniausiai išskiriama rungtynių baigties nežinomybė; prekės ir paslaugos, susijusios su rungtynėmis; asmeniniai ryšiai tarp žiūrovo ir sporto organizacijos bei stiprūs emociniai išgyvenimai. Straipsnio tikslas yra parengti konceptualųjį sporto žiūrovų elgsenos formavimo modelį ir jį empiriškai patikrinti profesionaliojo krepšinio rungtynių žiūrovų pavyzdžiu. Siekiant tikslo, sudarytas teorinis žiūrovų elgsenos renkantis renginius modelis, kuris buvo patikrintas atlikus empirinį tyrimą. Mokslinės literatūros analizė ir atliktas tyrimas parodė, kad vienas iš svarbiausių veiksnių kuriant ryšį tarp sporto organizacijos ir žiūrovų yra tapatinimasis su sporto organizacija. Jis svarbus tuo, kad sporto organizacijai jaučiantys palankumą žiūrovai eis į sporto renginius nepaisant sezono rezultatų. Ryšys yra kuriamas pasitikėjimo, bendrumo pagrindu. Tai leidžia sporto organizacijai iš žiūrovų sulaukti grįžtamojo ryšio, kai žiūrovas ją vertina, rekomenduoja, populiarina, perka jos kuriamus gaminius, taip pat domisi ir seka naujienas žiniasklaidoje, nuolat lankosi sporto organizacijos renginiuose. Ryšio kūrimo procesui ženkliai padeda socialiniai tinklai, kurie leidžia pažinti sporto renginių žiūrovus bei sudaro sąlygas jiems palaikyti tiesioginį ryšį su sporto organizacija "čia ir dabar" ir iš bet kurios pasaulio vietos   .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: sporto produktas, sporto renginio žiūrovai, sporto renginio žiūrovų elgsenos formavimas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict