ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
SANTYKIS TARP AUDITO KOMITETO IR FINANSINÄ-S VEIKLOS, TARP TURTO KOKYBÄ-S IR BANKŲ MOKUMO RUMUNIJOJE
Vasile Dinu, Mariana Nedelcu (Bunea)

SANTRAUKA. Pasaulinė krizė labai ženkliai palaipsniui paveikė bankų sektoriaus pelningumą ir iki šiol žinomus visų rūšių bankininkystės produktus bei paslaugas, kurios yra siūlomos klientams, priežiūros modelius ir vertinimo metodus. Audito funkcija vaidina svarbų vaidmenį įmonės mechanizme, ypač dėl papildomos vertės, suteikiamos valdymo procesui, todėl ši problema buvo atkakliai aptariama daugelyje tyrimų ir analizių, nagrinėjančių įmonių informacijos skaidrumą. Straipsnio tikslas - pateikti išsamesnę analizę apie santykius tarp audito komiteto (kaip vidaus audito kokybės garanto) ir finansinės veiklos, tarp portfelio kokybės, mokumo ir nuosavo kapitalo Rumunijos bankininkystės sistemoje. Šio straipsnio autoriai sutelkė dėmesį į audito komiteto savybes, o motyvuoti empirinės analizės rezultatų, bandė surasti atsakymus į bendrus klausimus: kaip skirtingos audito komiteto veiklos savybės veikia bankininkystės sistemą, kaip papildomos vertės yra priskiriamos pagal vidaus audito kokybę kredito institucijų lygyje? Iki šiol buvo plačiai tiriama, kokia įtaką visos įmanomos audito komiteto savybės turi turto vertei. Šiame tyrime pasitelkta unikali problemos sprendimo metodika, taikoma konkrečiai veiklos sričiai, t. y. finansiniams banko klausimams, o ne ištirtai sričiai, kaip buvo daroma anksčiau. Taip pat ši analizė padėjo atskleisti ne tik ryšius tarp vidaus audito kokybės ir finansinės veiklos, bet ir sąsajas tarp šio ryšio ir rizikos valdymo elementų bankininkystės sistemoje (veiksnių paskolos rodikliai, atitinkantys mokumo rodiklį ir turtą). Tam, kad būtų galima patikrinti šią hipotezę, taikyta daugiausia kiekybinė tyrimo metodika, pagrįsta dedukcine statistine analize. Atskaitos tašku pasirinkta atstovavimo teorija, kurios siekinys yra bandymai ir galimi priežasties-pasekmės ryšiai analizuojant jų reikšmingumo lygį. .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: audito komitetas, audito kokybė, įmonių valdymas, atstovavimo teorija, finansinė veikla, mokumas, bankininkystės sistema .

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict