ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
PINIGŲ INVESTICIJA, APSAUGA AR ŠVAISTYMAS: GYVYBĖS DRAUDIMO IR PRIVAČIŲ PENSIJŲ FONDŲ PAKLAUSOS VEIKSNIAI RUMUNIJOS ATVEJU
Ingrid-Mihaela Dragotă, Simona-Laura Dragoş, Cristian-Mihai Dragos

SANTRAUKA. Rumunijos gyvybės draudimo ir privačių pensijų sektorius yra nepakankamai išvystytas, palyginus su pasauliniais standartais. Todėl straipsnio autoriai analizuoja ekonominius, socialinius ir demografinius veiksnius, kurie daro įtaką dviejų rūšių draudimo produktų paklausai: gyvybės draudimui (apsaugai nuo mirties) ir anuitetams (savanoriškoms privačioms pensijoms). Analizei pasitelkti atitinkami duomenys apie didžiausių Rumunijos miestų gyventojus, surinkti taikant pačių sukurtą klausimyną. Pasitelkus binarinį logit modelį, šis tyrimas atskleidė, kad be racionalių veiksnių (pajamos, lytis, amžius, šeimos dydis, išsilavinimas, šeiminė padėtis) taip pat yra kitų kintamųjų: tai produktai, susiję su investicijomis (apsauga, investicija, abejonė ar pinigų švaistymas), darantys įtaką respondentų pasirinkimui. Empiriniai tyrimo rezultatai pagrindžia teiginį, kad anuitetai pasirenkami investavimo tikslais, o gyvybės draudimui didelę įtaką daro kintamieji, susiję su motyvu palikti turtą (esant santuokoje, turint vaikų ar siekiant "apsaugos" pastaroji yra viena iš dažniausių priežasčių, įvardijamų pasirenkant šį finansinį produktą). Apžvelgus panašias pokomunistinių šalių problemas, susijusias su valstybine pensijų sistema, šis tyrimas yra vienas iš pirmųjų, pabrėžiantis skirtingą ekonominių, socialinių ir demografinių veiksnių įtaką gyvybės draudimo ir privačių pensijų fondų paklausai Rumunijoje, ir gali būti reikšmingas kitoms VRE šalims .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: gyvybės draudimo paklausa, anuitetai, apsauga, investicijos, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict