ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
RYŠIO TVIRTUMAS TARP PALŪKANŲ NORMOS IR EKONOMIKOS AUGIMO
Marinko Škare, Manuel Benazić

SANTRAUKA. Svarbu suprasti santykį tarp nominalių ilgalaikių palūkanų normų ir kainų lygio bei gamybos augimo, nes palūkanų normos yra pagrindinis nacionalinę ekonomiką skatinantis veiksnys. Palūkanų normos kanalas ir tiesioginiai finansinių lėšų srautai iš taupytojų skolininkams ženkliai veikia valstybės augimą, vystymąsi ir nacionalinį turtą. Dėl šios priežasties jau daug amžių tradicinės likvidumo pirmenybės, skolintinų lėšų ir racionalių lūkesčių teorijos tyrinėja palūkanų normas. Palūkanų normos - augimo ryšiai, svarbūs aiškinant tikrąją palūkanų normos esmę. Šio tyrimo rezultatai parodė, kad lėšų augimas ženklus, kai palūkanų normos žemos. Aukšta palūkanų norma sukelia silpną produktyvumo augimą. Statistiniai rezultatai atskleidė, kad lėtesnis BVP augimas Kroatijoje reiškia aukštesnes palūkanų normas. Taigi gauti empiriniai rezultatai prieštarauja Laubach, Williams (2003) ir Summers (2014) rezultatams. Kroatijos ekonomikai būdinga stagnacija, tačiau ši problema turėtų būti skubiai išspręsta. Tyrime taip pat apžvelgti Goldman Sachs (2014), Caroll, Summers (1991) ir Bosworth (2014) rezultatai, nurodytas silpnas arba jokios koreliacijos nebuvimas tarp ekonominio augimo ir (kreditų) trumpalaikių palūkanų normų Kroatijoje. Tolesnis ryšių tarp palūkanų normų ir ekonominio augimo tyrimas, sekant Bosworth (2014) pavyzdžiu, būtinas tam, kad būtų galima nustatyti priežastinį ryšį tarp šių dviejų svarbių vietinių ir tarptautinių veiksnių .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: palūkanų norma, augimas, Solow-Swan modelis, ryšiai, VAR, Kroatija .

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict