ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
VEIKSNIAI IR MOTYVACIJOS, DARANČIOS ĮTAKĄ GAMYBOS KEITIMUI IR MODERNIZAVIMUI, REMIANTIS APKLAUSA, ATLIKTA DŽEDZIANGE, KINIJOJE
Bingqiang Li, Chengbin Wang

SANTRAUKA. Remiantis apklausa, kuri buvo atlikta 986 gamybos įmonėse Džedziango provincijoje, šiame straipsnyje analizuojami veiksniai ir motyvacijos, darančios įtaką gamybos keitimui ir modernizavimui. Nustatyta, kad pasaulio finansų krizė, greitas RMB įvertinimas ir silpnėjanti tarptautinė rinka yra pagrindinai tarptautinę įtaką darantys veiksniai. Didėjančios žaliavų kainos ir nepakankama vidaus paklausa - pagrindinai vidinę įtaką namų veiksniai, o didelė mokesčių našta, palyginus su nykstančia konkurencinga aplinka, didelės komercinės išlaidos, perkrautas pramonės pajėgumas - pagrindinai regioninę įtaką darantys veiksniai. Talentingų vyresniųjų trūkumas, uždara vertės kūrimo grandinė - pagrindinai vidinės įtakos veiksniai. Namų aplinka ir regioninė aplinka neigiamai veikia MVĮ, bet priešingai veikia aukštųjų technologijų įmones. Nustatytos motyvacijos, darančios įtaką gamybos keitimui ir modernizavimui, atskleidė, kad Džedziangas sietinas su pirminiu etapu, o paminėtų veiksnių įtaka susidėliojo tokia tvarka: regioninė aplinka, namų aplinka, vidinė aplinka, tarptautinė aplinka .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: gamybos įmonės, keitimas ir modernizavimas, motyvacija keistis, Kinija .

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict