ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
DARBUOTOJŲ VALDOMOS ĮMONĖS: POTENCIALIOS SOCIALINĖS EKONOMIKOS VERSLO MODELIS
Josefina Fernandez-Guadano

SANTRAUKA. Ispanijoje įmonės, kurių didžiąją dalį valdo darbuotojai, sudaro socialinės ekonomikos dalį ir siūlo alternatyvų verslo modelį vietoje to, kuris naudojamas įprastoje kapitalistinėje ekonomikoje. Šio tyrimo siekinys - nustatyti, ar egzistuoja reikšminiai veikimo skirtumai tarp darbuotojų valdomų įmonių ir tradicinės struktūros įmonių (ne darbuotojų valdomų įmonių), kurie atsirado dėl kapitalo nuosavybės struktūroms būdingų prieštaravimų. Tyrimo tikslas - atskleisti, ar bendra valdymo struktūra, kuriai būdingas darbuotojų dalyvavimas, gali arba negali propaguoti tiek finansinius, tiek informacinius sprendimų priėmimo aspektus. Rezultatai atskleidė skirtumus, kurie yra palankūs įvairiems ne darbuotojų valdomų įmonių ekonominės veiklos rodikliams, ir patvirtino, kad kiekvienas įmonės tipas turi skirtingus siekinius, tačiau taip pat atskleidė reikšmingus skirtumus, palankius darbuotojų valdomoms įmonėms, susijusius su efektyviu kapitalo valdymu ir darbo gamybos veiksnių panaudojimu pagal teorinę literatūrą .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kapitalo nuosavybės struktūra, socialinė ekonomika, darbininkų valdomos įmonės, ekonominė veikla, mažos ir vidutinės įmonės, paslaugos, Ispanija .

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict