ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
FISKALINĖS POLITIKOS EFEKTYVUMAS EKONOMIKOS SKATINIMUI: LENKIJOS ATVEJIS
Piotr Krajewski

SANTRAUKA. Straipsnyje vertinamas fiskalinės politikos efektyvumas ekonomikos skatinimui. Analizė atlikta remiantis nauju Keinsizmo modeliu. Modelio parametrai nustatyti pasitelkus lenkų ekonomikos duomenis, taikant Bayesian metodą. Tyrimo metu palyginti du fiskalinės ekonomikos variantai: padidėjusios valdžios išlaidos ir sumažintas pelno mokesčio tarifas. Kiekvienu atveju viešųjų finansų pusiausvyra yra išlaikoma pastovi, pritaikant vienkartinius pervedimus. Simuliacija parodė, kad laikinai sumažinus mokesčių tarifą 1 procentu, BVP padidėja 1,5 %, o padidinus valdžios išlaidas 1 %, produkcija padidėja tik 0,9 %. Šis modelis parodė, kad mokesčių tarifo sumažinimas yra efektyvesnis ekonomikos stimuliavimo metodas krizės metu, nei valdžios išlaidų padidinimas. Taigi modelio, kuriame atsižvelgiama į pasiūlos ir paklausos mechanizmus, rezultatai skiriasi nuo to, kuriame būtų atsižvelgiama tik į pasiūlą, o didžiausią poveikį visuminei paklausai turi valdžios išlaidos .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: fiskalinė politika, valdžios išlaidos, mokesčiai, naujas Keinsizmo modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict