ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
EKONOMIKOS NUSIKALTIMAI IR JUODOSIOS RINKOS PASKOLŲ VEIKSNIAI
Piotr Masiukiewicz, Pawel Dec

SANTRAUKA. Straipsnio tyrimai yra susiję su plačia juodosios rinkos ekonomika, nurodant pagrindinius bruožus, lemiančius neformalaus sektoriaus verslo subjektų veiklą. Nelegalias finansavimo bendroves nelengva analizuoti dėl sunkiai pasiekiamų patikimų ir ištirtų šios srities duomenų. Straipsnyje pristatomos skirtingų rūšių juodosios rinkos paskolos, išvardijami nelegalių paskolų tipai, apibūdinami nelegalių finansavimo įmonių analogai ir vystymasis. Aptariant atvejo tyrimą, analizuojamos nelegalios rinkos paskolos Kinijoje, Italijoje ir Lenkijoje. Straipsnyje išsamiai nagrinėjami Lenkijos mažų ir vidutinių įmonių veiklos aspektai. Pateikiami tyrimo rezultatai apie įmonių polinkį skolintis lėšas pilkojoje rinkoje. Pristatomas nelegalių paskolų šaltinis, kurį dažniausiai minėjo tyrimo dalyviai. Tyrimo išvados apibendrina analizės rezultatus. Straipsnio autoriai atskleidė, kad ženklus kreditų teikimo sumažinimas ekonomikoje yra puiki dirva juodosios rinkos skolinimo augimui. Todėl valdžios institucijos turėtų apsisaugoti nuo tokios situacijos .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kredito barjeras, juodoji rinka, nelegalios paskolos, pilkoji rinka, Lenkija .

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict