ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
DAUGIAAGENTĖS EKSPERTINĖS INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ PARAMOS SISTEMOS KŪRIMAS IR TYRIMAI
Andrius Jurgutis, Rimvydas Simutis

SANTRAUKA. Sparti informacinės visuomenės ir su ja susijusios aplinkos raida iškelia nemažai iššūkių finansų ir investicijų valdymo srityje. Pasaulio finansų rinkos tapo lengvai pasiekiamos viso pasaulio investuotojams dėl šiuolaikinių informacinių technologijų. Toks pasaulio finansų rinkų prieinamumas paskatino investuotojų bendruomenės augimą, o tai, savo ruožtu, daro svarią įtaką pasaulio ekonomikos raidai. Šiuolaikiniai investuotojai nepasitenkina vien lengvo priėjimo prie finansų rinkų galimybe, jiems reikia informacijos ir žinių. Lengvai pasiekę finansų rinkas, investuotojai iš karto susiduria su informacijos apdorojimo ir valdymo problematika. Prie didelės informacijos gausos tiek pavieniam investuotojui, tiek instituciniams investuotojams yra keblu spėti kokybiškai išanalizuoti tokį informacijos kiekį. Susitvarkius su informacijos gausa, išlieka nemažiau aktualus uždavinys iš jos išgauti žinias. Finansų rinkos yra vieta, kurioje žinių išgavimas iš finansų rinkose esančios informacijos turi vykti realiu laiku ir greitai. Laikas yra svarbus investavimo rezultatui. Iškylančios problemos turi praktinio pobūdžio charakterį, o jų sprendimui reikia sujungti įvairių sričių mokslo žinias. Tyrimai rodo, kad šiuolaikiniams investuotojams būtinas kompleksinis sprendimas (sujungiantis informacijos ir žinių valdymą), leidžiantis greičiau susiorientuoti finansų rinkose, kuris galėtų būti realizuotas išmania investicinių sprendimų paramos sistema. Straipsnio autoriai sukūrė ir realizavo ekspertų žiniomis ir programiniais agentais realizuotą investicinių sprendimų paramos sistemą, kuri sugeba autonomiškai realiu laiku, prisiderindama prie įvairaus profilio investuotojų poreikių, pateikti investicines rekomendacijas bei padėti valdyti investicijų portfelį. Straipsnyje autoriai iškelia opiausias, realizuojant tokią sistemą, iškilusias problemas: portfelio alokavimo, investuotojo tolerancijos rizikai įvertinimo, finansinių priemonių įvertinimo aspektų parinkimo ir suderinimo, daugiaagenčių sistemų sudarymo. Taip pat jie pateikia originalius pasiūlymus, kaip spręsti iškilusias problemas. Pasiekti praktiniai rezultatai rodo, kad tokia sistema pasiteisina. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: daugiaagentės sistemos, investicijų valdymas, sprendimų priėmimo paramos sistemos .

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict