ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
RUSIJOS ENERGETIKOS RINKOS EKONOMINIAI IR VERSLO ASPEKTAI: KOMBINUOTOS ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGIJOS
Evgeny Lisin, Ivan Garanin, Wadim Strielkowski, Sona Kritkova

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojamos ir lyginamos Rusijos ir ES elektros energijos tinklų ekonomikos ir verslo vystymosi iš centralizuotų energijos įmonių, paremtų kogeneracine šilumos ir elektros gamyba, perspektyvos. Nurodomi pagrindinai veiksniai, kurie skatina nacionalinių tinklų su kogeneracinėmis elektrinėmis plėtojimą. Straipsnio autoriai taip pat pažymi, kad nepaisant inžinerinių išlaidų, kaštų ir aplinkos veiksnių, iš visų elektros gamybos ir centralizuoto šildymo galimybių dauguma teikia pirmenybę kogeneracinėms elektrinėms. Deja, tokia elektros jėgainių rūšis yra prastai prisitaikiusi prie rinkos sąlygų. Šiame tyrime analizuojamos veiklos problemos, su kuriomis susiduria kombinuoto ciklo jėgainės energetikos rinkoje, taip pat nustatomi potencialūs metodai, didinantys jų konkurencingumą .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: energetikos ekonomika, kogeneracija, kombinuota šilumos ir elektros energijos jėgainė, elektros energijos rinka, tarifų taisyklės, konkurencingumas, Rusijos Federacija, ES.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict