ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
MVĮ STRATEGIJOS FORMULAVIMAS IR VALDYMAS TAIKANT VEIKLA GRINDŽIAMO ĮKAINOJIMO, SUBALANSUOTŲ VEIKLOS RODIKLIŲ IR KOKYBĖS FUNKCIJOS DIEGIMO METODUS
Rishi Dwivedi, Shankar Chakraborty

SANTRAUKA. Ilgalaikė organizacijos, tiksliau - mažos ar vidutinės įmonės (MVĮ), sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo teisingų strategijų, susijusių su įvairia veikla, pvz., gamybos, rinkodaros, produktų pristatymo, dizaino ir t. t. formulavimo ir valdymo. Veikla grindžiamas įkainojimas ir subalansuoti veiklos rodikliai yra pripažįstami kaip du svarbiausi šiuolaikinio valdymo įrankiai, kurie palengvina efektyvių organizacinių strategijų įdiegimą ir vertinimą. Straipsnyje veikla grindžiami įkainojimo ir subalansuotos veiklos rodiklių modeliai yra atskirai taikomi paprastu ekonomišku būdu farmacijos gamybos MVĮ Indijoje, siekiant pademonstruoti jų, kaip strateginių valdymo sprendimus priimančių įrankių, tinkamumą. Sujungtas veikla grindžiamo įkainojimo ir subalansuotų veiklos rodiklių modelis yra vystomas siekiant parodyti, kaip juo galima pabrėžti subalansuotų veiklos rodiklių tikslumą ir priskirti strategines reikšmes skirtingoms veikla grindžiamo įkainojimo modelio veiklos grupėms. Taip pat siūloma pritaikyti veiklos vertinimo priemones, integruojančias kokybės funkcijos diegimą ir subalansuotų veiklos rodiklių metodus, norint išanalizuoti tiriamos MVĮ progresą per tam tikrą laikotarpį .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: veikla grindžiamas įkainojimas, subalansuoti veiklos rodikliai, kokybės funkcijos diegimas, mažos ir vidutinės įmonės, strategija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict