ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ SKOLOS STABILUMAS
Arvydas Kregždė

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje valstybės skolos stabilumas apibrėžiamas kaip reiškinys, kai skolos dydis nekinta laike. Straipsnyje įrodoma, kad Augimo ir stabilumo pakto reikalavimas, kad šalies biudžeto deficitas neviršytų 3 % BVP, neužtikrina, kad valstybės skola bus stabili arba neaugs per laiką. Europos Sąjungos valstybių skolos dydis ir BVP augimas yra labai skirtingas, todėl vienoms šalims 3 % biudžeto deficitas gali lemti ženklų skolos augimą, o kitoms šalims - jo mažėjimą. Ši išvada pagrįsta Europos Sąjungos statistiniais duomenimis ir integraliniu skolos augimo modeliu. Planuojant valstybės biudžetą, turėtų būti atsižvelgiama ne tik į Stabilumo ir augimo pakto reikalavimus, bet ir prognozuojamus ekonominius indikatorius, taip pat skolos dydžio modeliavimo rezultatus .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: biudžetas, biudžeto deficitas, valstybės skola, stabilumas, tvarumas, deficito riba.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict