ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
ĮRANGOS IR MAŠINŲ VERTINIMO MISIJOS YPATUMAI RUMUNIJOJE
Sorin Adrian Achim

SANTRAUKA. Nuolat dedamos pastangos standartizuoti vertinimo procedūras tarptautiniu mastu. Nacionalinių ypatumų vertinimas ir bandymas surasti šalių panašumus tapo itin svarbus. Šis tyrimas, paremtas pastarąja tendencija, atskleidžia apklausos rezultatus, gautus nustatant įrangos ir mašinų vertinimo misijų ypatumus Rumunijoje. Pasitelkę 104 tyrėjus ir kokybinių kintamųjų ekonometrijos metodus (dvinarę ir daugianarę Logit regresiją), straipsnio autoriai išsiaiškino, kad įsigijimo vertė kaip pirminis vertinimo misijos pagrindas nėra susijęs nei su vertintojo patirties veiksniais, nei su veiksniais, susijusiais su vertinamos kilnojamosios prekės naudojimo dažnumu. Iš tiesų viskas vyksta atvirkščiai: tikimybė pasirinkti pardavimų palyginimą kaip etaloną yra didesnė tarp labiau patyrusių vertintojų ir tada, kai vertinimo misijos objektas yra dažniau naudojamas ir siūlomas rinkoje. Šis metodas taip pat vyrauja nustatant galutinę apskaičiuotą vertę. Tyrimo rezultatai atskleidė tai, kad kuo plačiau platinama kilnojamoji prekė, tuo didesnė tikimybė gauti galutinę vertę taikant rinkos požiūrio metodą. Antroje vietoje - laviravimas tarp metodų. Įsigijimo vertė yra paskutinėje vietoje pagal pasirinkimo tikimybę .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: vertinimo misija, įrangos ir mašinų vertinimas, vertinimo metodas, Logit modelis, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict