ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
MAŽŲ IR VIDUTINIŲ MAISTO ĮMONIŲ KIEKYBINĖ FINANSINĖ ANALIZĖ BESIVYSTANČIOJE ŠALYJE
Ladislav Mura, Jan Buleca, Zuzana Hajduova, Marek Andrejkovič

SANTRAUKA. Straipsnyje, pasitelkus kiekybinius metodus, pateikta MVĮ finansinė analizė besivystančioje šalyje. Šios analizės tikslas yra ištirti santykį tarp maisto MVĮ išskirtinių galimybių ir veiklos besivystančioje šalyje, atkreipiant dėmesį į verslą, sietiną su plėtojama strateginio valdymo sąvoka. Atlikta 82 mažų ir vidutinių gamybinių įmonių finansinė analizė. Kiekybinė analizė aprėpė santykius tarp dviejų kintamųjų, iš viso - penkių išskirtinių galimybių (finansai, rinkodara, administracija, gamyba ir žmogiškieji ištekliai) ir trijų finansinės veiklos rodiklių. Atlikta kiekybinė analizė įrodė, kad egzistuoja koreliacija, kuri atskleidžia svarbų santykį tarp tirtų išskirtinių galimybių ir Šri Lankos maisto MVĮ veiklos. Straipsnio autoriai rekomenduoja atitinkamoms institucijoms atkreipti dėmesį į Šri Lankos maisto MVĮ išskirtinių galimybių vystymą, nes tai gali paskatinti visą verslo plėtojimą šios besivystančios šalies maisto pramonėje .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: mažos ir vidutinės įmonės, verslas, maisto pramonė, kiekybinė finansinė analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict