ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
PROJEKTINIO DARBO VERTINIMAS MODIFIKUOTU ANALITINÄ-S HIERARCHIJOS PROCESO METODU
Dalia Krikščiūnienė, Virgilijus Sakalauskas, Sandra Strigūnaitė, Saulius Masteika

SANTRAUKA. Vertinant baigtų projektų rezultatus ar vykdomų tyrimų riziką, dažniausiai taikomi Agile, Scrum ir PMBOK metodai. Pagrindinis jų trūkumas yra priklausomybė nuo vertinimo ekspertų patirties ir nepakankamas kiekybinių rodiklių, atspindinčių projekto būseną, panaudojimas. Vienu iš svarbiausių projektų kokybės garantu galima būtų įvardyti kvalifikuotą projekto rengimo komandą. Tačiau vertinant komandos lygį, taip pat remiamasi subjektyviu, dažniausiai lingvistiniu statistinės informacijos ir komunikavimo intensyvumo lygio interpretavimu. Dalis šios vertingos informacijos (susirašinėjimo žinutės, persiųsti failai, diskusijos ir kt.) yra registruojama projektinės ar grupinio darbo programinės įrangos aplinkoje, tačiau visiškai nepanaudojama projektų vertinimo metoduose. Tai lemia naujų metodų paiešką, leidžiančių panaudoti kiekybinę informaciją iš grupinio darbo programų ir ją efektyviai integruoti su projekto vadybininkų bei išorinių ekspertų patirtimi. Straipsnyje siūlomas metodas, kaip modifikuoti klasikinį analitinės hierarchijos procesą (AHP) pritaikant jį projektų kokybės vertinimui. Šis modifikavimas, panaudojus hierarchinę faktorių, veikiančių projektų realizacijos kokybę, struktūrą, leidžia tikimybiškai įvertinti projekto alternatyvias lingvistines baigtis pagal kokybines kategorijas: aukšta, vidutinė, žema, bei gauti kiekybinį indikatorių projekto kokybei nustatyti. Pasiūlyto metodo efektyvumas patikrintas naudojant eksperimentinius IT projektų vertinimo rezultatus. Tyrimas patvirtino prielaidą, kad projektų kokybės vertinimas pagal modifikuotą analitinės hierarchijos proceso (mAHP) metodą patikimai sutampa su atitinkamomis ekspertų komandos išvadomis bei ženkliai palengvina ekspertinio darbo procesą .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: projektų kokybės vertinimas, grupinio darbo programos, analitinis hierarchinis procesas, AHP.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict