ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
SKAITMENINIO PIRATAVIMO VALDYMO GALIMYBĖS MUZIKOS ĮRAŠŲ INDUSTRIJOJE
Marius Akulavičius, Edverdas Vaclovas Bartkus

SANTRAUKA. Per pastaruosius du dešimtmečius dėl sparčios interneto skvarbos bei informacinių produktų (muzikos, filmų, knygų ir programinės įrangos) skaitmeninio formato paplitimo vartotojai įgyja vis daugiau galimybių skaitmeninėje erdvėje dauginti bei platinti įvairius autorinius kūrinius be teisėtų jų autorių sutikimo. Muzikos įrašų industrija kūrybinio turinio verslo sektoriuje pasižymi bene didžiausiais skaitmeninio piratavimo mastais, kurie susiję su itin patogiu nelegalių muzikos įrašų atgaminimu ir platinimu bei praktiškai neribotu muzikos įrašų asortimentu bei šių įrašų kūrėjų gausa. Siekiant nustatyti, kaip skaitmeninį piratavimą ir jo valdymą muzikos įrašų industrijoje vertina vartotojai ir muzikos įrašų kūrėjai, atlikti empiriniai tyrimai, leidžiantys apibendrinti minėtų muzikos įrašų industrijoje dalyvaujančių subjektų nuomones ir požiūrius. Išnagrinėtas vartotojų požiūris atskleidė, kad daugiausia dėmesio formuojant skaitmeninio piratavimo valdymo muzikos įrašų industrijoje sprendimus reikėtų skirti muzikos įrašų naudojimo patogumui iš vartotojo pusės, orientuojantis į fiksuoto abonentinio mokesčio modelį, numatant pakopinę abonentų struktūrą, kai už didesnį abonentinį mokestį suteikiamos papildomos privilegijos. Ekspertų teigimu, daugiausia dėmesio, formuojant skaitmeninio piratavimo valdymo muzikos įrašų industrijoje sprendimus, tikslinga skirti "YouTube" ir "Spotify" modeliams, kurie laikytini komerciškai perspektyviausiais muzikos įrašų industrijos verslo modeliais skaitmeninėje erdvėje. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima konstatuoti, kad egzistuoja galimybės užtikrinti ekonomiškai efektyvų ir kūrėjams naudingą skaitmeninio piratavimo muzikos įrašų industrijoje valdymą, kuris turėtų būti orientuotas ne į nelegalaus turinio naudojimo draudimus, o į vartotojų skatinimą savanoriškai rinktis legalų turinį vietoje nelegalaus. Tokiu pagrindu konstruojamas verslo modelis užtikrintų pajamų generavimą muzikos įrašų industrijos dalyviams ir būtų patraukli muzikos įrašų platinimo alternatyva tiek muzikos įrašų kūrėjams, tiek ir jų vartotojams .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: skaitmeninis piratavimas, skaitmeninio piratavimo valdymas, muzikos įrašų industrijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict