ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
EURO ZONOS KRIZĖS PROBLEMŲ SPRENDIMŲ NAUJOVĖS: NETRADICINIŲ PASIŪLYMŲ APŽVALGA
Marta Gotz

SANTRAUKA. Straipsnyje apžvelgiamos naujovės, sietinos su organizaciniais patobulinimais, sukurtais siekiant išspręsti euro zonos krizę. Pateikiamos surinktos nestandartinės priemonės, pasiūlytos kaip sunkumų, su kuriais susiduria Europos pinigų sąjunga (EPS), spendimai. Tyrime pabrėžiamas nepriklausomų vadovaujančių ES institucijų įnašas ir išdėstomas alternatyvių iniciatyvų įtakos fiskaliniam ir finansiniam stabilumui ir ekonominiam augimui, t. y. ilgalaikiam klestėjimui, vertinimas. Jiems būdingas naujoviškumas kyla iš to, kad jos neaptariamos ES institucijose ir išsiskiria iš daugumos sprendimų. Panašu, kad dauguma pasiūlymų siekia fiskalinio stabilumo, o kiti, visapusiškesni ir turintys didesnę įtaką, siekia pertvarkyti visą euro zoną, transformuodami ESP režimą. Straipsnyje nestandartinės galimybės yra aptariamos taikant deskripcijos metodą. Atliktas tyrimas yra vertingas dėl pasiūlytų netradicinių krizės sprendimų sujungimo ir vertinimo, t. y. euro zonos veikimo naujovių .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: euro zonos krizė, netradicinės priemonės, valdymas, finansinis tvarumas, fiskalinis stabilumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict