ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ VYRIAUSYBIŲ OBLIGACIJŲ RINKŲ TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĖS HIERARCHINĖS STRUKTŪROS
Kristina Levišauskaitė, Vilija Aleknevičienė, Eglė Aleknevičiūtė

SANTRAUKA. Tyrimo tikslas - įvertinti Europos Sąjungos šalių vyriausybių obligacijų rinkų tarpusavio priklausomybės hierarchiją. Ji vertinama naudojant ES šalių vyriausybės obligacijų rinkų indeksų pokyčius 2008-2013 m. Vyriausybių obligacijų rinkų tarpusavio priklausomybės hierarchinė struktūra vertinama keliais etapais. Pirmajame tyrimo etape įvertinama koreliacija tarp skirtingų ES šalių vyriausybių obligacijų rinkų indeksų. Antrojoje darbo dalyje apskaičiuoti koreliacijos koeficientai paverčiami į metrinius atstumus, o mažiausi atstumai tarp rinkų indeksų panaudojami braižant minimalų jungiamąjį medį. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad bendra valiuta ir geografinis artumas daro įtaką metriniams atstumams tarp ES šalių vyriausybių obligacijų rinkų. Tyrimas taip pat atskleidė labiausiai tarpusavyje susijusias vyriausybės obligacijų rinkas: minimaliojo jungiamojo medžio pagrindą sudarė Austrijos ir Vokietijos, o su jomis glaudžiai susijusios buvo ir Suomijos, Nyderlandų ir Prancūzijos vyriausybės obligacijų rinkos. Priešingai šiai tendencijai, naujųjų ES šalių vyriausybės obligacijų rinkos buvo labiau nepriklausomos .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: vyriausybių obligacijų rinkos, hierarchinės analizės, investicijų diversifikavimas, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict