ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
VERSLO ĮTAKA ŽINIASKLAIDAI: 21 VALSTYBĖS ATVEJO TYRIMAS
Inna Čabelkova, Wadim Strielkowski, Michal Mirvald

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjama verslo įtakos žiniasklaidai problema. Ji atsiskleidžia per įvairias korupcijos formas, jėgą, įtikinėjimą. Daugelio kapitalistinių valstybių verslo bendruomenės bando daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką žurnalistams, kreipdamiesi į juos tiesiogiai arba nupirkdami žiniasklaidos bendroves. Autoriai tiria veiksnių, susijusių su savininkų daroma įtaka žurnalistinei praktikai, svarbą pasitelkę duomenis iš "Worlds of Journalism" apklausos, atliktos 21 valstybėje 2007-2011 m., apimančios daugiau nei 2100 žurnalistų iš virš 400 organizacijų. Daugelyje tirtų šalių verslo organizacijos bando kontroliuoti žiniasklaidą ir taip susikurti bei pagerinti palankų įvaizdį visuomenėje. Pastebėta, kad verslo įtaka žiniasklaidai vienose šalyse (pvz., Izraelyje ar Vokietijoje) yra ne tokia visapusiška, kaip kitose (pvz., Čilėje, Rusijos Federacijoje, Pakistane ar Turkijoje). Tyrimas atskleidė, kad savininkai daro subjektyvesnę įtaką žurnalistams, kurie dirba daugiau darbo valandų; kuo daugiau valandų žurnalistai praleidžia atlikdami tiriamuosius reportažus, tuo mažiau įtakos jiems daro savininkai; savininkai daro didesnę įtaką žurnalistams, kurie dažniausiai dirba su tam tikromis istorijomis, priešingai nei tiems, kurių darbo spektras platus; kuo žurnalistai yra labiau linkę priimti pinigus ir dovanas iš žmonių ar institucijų, apie kuriuos rašo, tuo didesnę subjektyvią įtaką jiems gali padaryti žiniasklaidos verslo savininkai. .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: žiniasklaidos ekonomika, verslas, žiniasklaida, korupcija, ekonominės sistemos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict