ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
NUOSAVYBĖS POKYČIAI CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS VALSTYBĖSE
Gabriel Claudiu Mursa, Andreea-Oana Iacobuta, Elena Ciortescu

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas - pristatyti ir išanalizuoti Centrinės ir Rytų Europos valstybių nuosavybės transformacijos proceso raidą ir rezultatus, proceso, kurį lėmė našumo skirtumai tarp viešosios ir privačios nuosavybės, vykusio suplanuotos ekonominės sistemos laikotarpiu. Darbu siekiama apžvelgti pagrindinius aspektus, siejamus su privatizavimo procesu keliose pereinamojo laikotarpio valstybėse, ir pabrėžti institucinės struktūros svarbą procesui. Tyrimas atliktas taikant mokslinės literatūros analizės metodą darbams, parašytiems šia tematika ir kitiems straipsniams, taip pat taikant lyginamosios analizės metodą antriniams statistiniams duomenims. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad privatizacija nepasiekė iškeltų tikslų daugelyje valstybių dėl korupcijos, teisinių dviprasmybių ir valstybės silpnumo. Šios kliūtys trukdė sparčiam viešosios nuosavybės pokyčiui į privačią nuosavybę ir ekonominės sistemos, orientuotos į laisvąją rinką, sukūrimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: viešoji ir privati nuosavybė, privatizavimas, laisvoji rinka, institucinė struktūra, Centrinės ir Rytų Europos valstybės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict