ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
RYŠYS TARP FINANSINIO VYSTYMOSI IR EKONOMINIO AUGIMO LIETUVOJE
Laima Urbšienė, Oleksandra Sendriy

SANTRAUKA. Tyrimo tikslas - ištirti ryšį tarp finansinio vystymosi ir ekonominio augimo Lietuvoje taikant priežasties ryšio analizę, pagrįstą VAR modelio struktūra. Šiame darbe aptariami pasirinktos temos teoriniai aspektai, empiriniai rezultatai, šios srities tyrimo metodai ir rodmenys. Tyrime pasitelkti 6 rodikliai: BVP per capita, likvidūs įsipareigojimai, privatus kreditas, rinkos kapitalizacija, apyvartumo rodiklis ir parduotų akcijų vertės rodiklis 2000Q1 - 2013Q2 periodu. Straipsnio autoriai daro išvadą, kad ryšys tarp finansinio vystymosi ir ekonominio augimo Lietuvoje atitinka pasiūlą. Tyrimo rezultatai patvirtina hipotezę, kad Lietuvos finansinis vystymasis turi didelę įtaką šalies ekonominiam augimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinis vystymasis, ekonominis augimas, priežasties ryšys, VAR metodologija, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict