ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
KULTŪROS VERTYBIŲ ĮTAKA ŽMOGAUS SOCIALINĖS RAIDOS INDEKSUI: LYGINAMOJI RYTŲ IR VAKARŲ EUROPOS ŠALIŲ ANALIZĖ
Claudiu Tiganas, Costica Mihai, Ana Iolanda Voda, Gheorghe Lutac

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas - išanalizuoti santykį tarp išsivystymo lygio ir vertybių, bendrų bruožų ar elgsenos vienuolikoje Europos valstybių. Baltijos ir Viduržemio regionų gyvensena, katalikų ir protestantų religijos, stiprūs ir laisvi šeimos ryšiai, kaip ir individo požiūris į darbą ar socialiniai santykiai yra tik keli iš aspektų, apibūdinančių kultūrų įvairovę ir jų poveikį visuomenei, ekonomikai, ir, žinoma, Europos gyventojų gyvenimo lygiui. Žvelgiant iš metodologinės perspektyvos, šiame darbe buvo nagrinėjamos šios kultūros vertybės: pasitikėjimas, atsakomybės jausmas, vaizduotė, tolerancija ir pagarba kitiems žmonėms, apsisprendimas ir ištvermingumas, sudėtingas darbas ir religijos praktika, siekiant padaryti patikimas išvadas ir nurodyti, kurie iš šių rodiklių labiausiai skatina arba neskatina ekonominį vystymąsi. Analizuojant duomenis taikytas skersinės-lyginamosios analizės metodas ir statinis metodas, priskiriamas vienmatei ir daugiamatei analizei. Regresijos modelis atskleidė, kad tarp tirtų kintamųjų buvo rastas stiprus ir svarbus tolerancijos ir pagarbos kitiems žmonėms, apsisprendimo ir sudėtingo darbo ryšys su aiškinamu kintamuoju - žmogaus socialinės raidos rodikliu .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogaus socialinė raida, tolerancija ir pagarba kitiems žmonėms, apsisprendimas ir ištvermingumas, sudėtingas darbas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict