ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
ORGANIZACINIŲ STRATEGIJŲ FORMULAVIMAS INTEGRUOJANT FREEMANO MODELĮ, SSGG IR NERYŠKIŲJŲ AIBIŲ MCDM METODUS - NAFTOS PRAMONĖS ATVEJO TYRIMAS
Ahmad Esmaeili, Reza Ahmadi, Reza Rostamzadeh, Edmundas Kazimieras, Akbar Sepahvand

SANTRAUKA. Dėl nuolatinių technologinių naujovių ir pokyčių, didėjančio naftos produktų suvartojimo ir privatizavimo tendencijos Irane buvo būtina sudaryti strateginį naftos pramonės planą. Šiame tyrime buvo taikyta kiekybinė analizė siekiant nustatyti geriausias strategijas naftos industrijoje. Norint patenkinti organizacijos poreikius, pagrindinės suinteresuotos šalys naftos perdirbimo įmonėje buvo nustatomos pasitelkus Freemano modelį. Išvysčius SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) matricą, buvo apibrėžti svarbiausi veiksniai, pagal kuriuos nustatytos veiksmingos praktinės strategijos. Remiantis atlikta literatūros apžvalga, buvo nustatytas strategijų išdėstymas pagal svarbą. Pasitelkus apytikslės analitinės hierarchijos procesą (AHP), strategijų svarba buvo nustatyta pagal minėtą kriterijų. Galiausiai taikant artumo idealiajam taškui (TOPSIS) metodą neapibrėžtoje aplinkoje buvo apibrėžta pasirinktų strategijų išdėstymo tvarka. Gauti rezultatai parodė, kad organizacinė restruktūrizacija ir permainų valdymo įgyvendinimas, pertvarkant prioritetus, yra pirmoje vietoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: strategijų formulavimas, SSGG, neryškiosios aibės, MCDM, FAHP, naftos pramonė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict