ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
ENERGIJOS EFEKTYVUMO DIDINIMO POLITIKOS APŽVALGA LIETUVOJE
Jovita Vasauskaitė, Dalia Štreimikienė

SANTRAUKA. Energijos efektyvumo didinimas yra pagrindinis darnaus energetikos vystymosi tikslas, nes energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimas leidžia sutaupyti lėšų, sumažinti priklausomybę nuo energijos importo bei sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Europos Sąjunga turi užsibrėžusi tikslą sumažinti pirminės energijos suvartojimą 20 % lyginant su baziniu scenarijumi iki 2020 m. Straipsnio tikslas yra išnagrinėti naujausius ES energetikos politikos dokumentus, skirtus energijos efektyvumo didinimo skatinimą ir įvertinti Lietuvos pastangas, nukreiptas į pagrindinių energijos efektyvumo didinimo tikslų įgyvendinimą bei pasiektus rezultatus. Straipsnyje apžvelgti Lietuvos energijos taupymo įsipareigojimai ir pagrindinės priemonės jiems įgyvendinti. Remiantis atlikta apžvalga, pasiūlytos politikos priemonių rekomendacijos Lietuvai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: energijos efektyvumas, energijos intensyvumas, energijos taupymo tikslai, politikos priemonės, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict