ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
REGIONINĖS EKONOMIKOS INTEGRACIJA RUMUNIJOJE
Ihor Yaskal, Liviu-George Maha, Cristian Incaltarau

SANTRAUKA. Išsivysčiusių valstybių patirtis parodė, kad valstybė gali pilnai pasinaudoti tarptautine ekonominės integracijos zona tik pagilinusi vidinę integraciją. Straipsnyje nagrinėjami lygiaverčiai santykiai tarp Rumunijos regionų (tai, ar juos galima suderinti, suporuoti pagal produkcijos ir gamybos veiksnių laipsnius), pristatomi svarstymai apie geografinį ekonominės veiklos pasiskirstymą ir vertinama vidinė ekonominė integracija tarp Rumunijos regionų NUT 2 ir NUT 3 lygiuose. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad produkcijos ir gamybos veiksnių pasiskirstymas Rumunijos regionuose atitinka veiksnių laipsnių pasiskirstymą, o ekonominės integracijos lygis regionuose kyla laipsniškai, nepaisant ekonominės veiklos augimo ir veiksnių pasiskirstymo skirtumų.

REIKšMINIAI ŽODŽIAI:  produkcijos pasiskirstymas, gamybos veiksnių paskirstymas, vidinė ekonominė integracija, išorinė ekonominė integracija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict