ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
INSTITUCINIAI ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS VEIKSNIAI ES ŠALYSE: PANELINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ
Andreea-Oana Iacobuță, Oana Ramona Socoliuc, Raluca Irina Clipa

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas - nustatyti institucinius veiksnius, kurie nurodo Europos sąjungos šešėlinės ekonomikos lygį, ir sugrupuoti valstybes nares kaip kintamuosius naudojant šešėlinę ekonomiką ir institucinius veiksnius. Šešėlinė ekonomika yra rimtas nežinomo masto ir nenuspėjamos plėtros ekonominio išsivystymo priešas, kuris formuojasi institucinėje struktūroje. Šiame darbe taikomi panelinių duomenų ir klasterinės analizės metodai. Gauti rezultatai atskleidė, kad šešėlinės ekonomikos lygis yra žemesnis šalyse, kuriose aukštas vyriausybės darbo efektyvumas, reglamentavimo kokybė, verslo laisvė, fiskalinė ir darbo laisvė. Reglamentavimo kokybė, vyriausybės veiklos efektyvumas ir šešėlinė ekonomika - vieni svarbiausių kintamųjų, lėmusių ES valstybių suskirstymą į tris pagrindines grupes. Atlikus analizę, padaryta išvada, kad norint sumažinti šešėlinės ekonomikos lygį, reikia didinti institucijų veiksmingumą .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: šešėlinė ekonomika, institucijos, ekonominė laisvė, panelinių duomenų analizė, ES šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict