ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
KŪDIKIŲ MIRTINGUMAS IR SOCIOEKONOMINĖS SĄLYGOS CRE ŠALYSE PO 1990
Mircea Asandului, Carmen Pintilescu, Danut Jemna, Daniela Viorica

SANTRAUKA. Kūdikių mirtingas yra gyventojų sveikatos rodiklis ir ekonominio vystymosi lygmuo, jautrus aplinkos, socialinių ir ekonominių sąlygų pakitimams ir dažnai pasitelkiamas nurodant bendrą visuomenės išsivystymo lygį ar valstybės gyvenimo kokybę. Nors kūdikių mirtingumas CRE šalyse sumažėjo per pastaruosius 20 metų, jis vis dar yra aukštas palyginus su kitomis ES šalimis, nes egzistuoja šalių grupės su konkrečiomis problemomis, kuriose šis rodiklis atspindi ekonominio ir socialinio vystymosi būklę. Vienas iš ES tikslų, dėl kurio CRE šalys turi suderinti pastangas, yra rodiklio sumažinimas. Straipsnio siekinys - įvertinti empirinį santykį tarp kūdikių mirtingumo ir socioekonominių sąlygų 8 CRE valstybėse, priklausančiose ES, kuriose kūdikių mirtingumo rodiklis KMR yra didesnis, nei ES 27 vidurkis. Šiame darbe taikomas ekonometrinis modeliavimas siekiant nustatyti pagrindinius kūdikių mirtingumo veiksnius šalyse ir ištirti, ar KMR sumažėjimas nulemtas ne tik ekonominio augimo, bet ir socialinių ir sveikatos priežiūros veiksnių. Viena vertus, gauti rezultatai patvirtina prielaidą, kad ekonominio vystymosi lygis tam daro neigiamą įtaką, bet, kita vertus, tai nurodo, kad šiose Europos valstybių grupėse egzistuoja konkretūs reikšmingi veiksniai, pavyzdžiui: abortų rodiklis, nedarbingumas, vidutinis pirmą kartą gimdančių moterų amžius .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kūdikių mirtingumas, ekonometrinis modeliavimas, ekonominis vystymasis, CRE šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict