ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
INSTITUCIJŲ, FINANSINĖS REFORMOS IR EKONOMIKOS VALDYSENOS ĮTAKA BANKO VEIKLAI
Alin Marius Andries, Simona Mutu, Silviu Ursu

SANTRAUKA. Darbe analizuojama institucijų, finansinės reformos ir ekonomikos valdysenos įtaka bankų veiklai 17 CEE valstybių nuo 2005 iki 2012 m. Gauti empiriniai rezultatai atskleidė, kad finansinis atvirumas neigiamai veikia banko veiklą ir ši įtaka sustiprėja krizės laikotarpiu. Verslo ir valiutos laisvė turi teigiamą įtaką banko veiklai, o prekybos laisvė - neigiamą. Bendras globalizacijos indeksas neigiamai veikia banko pelningumą, nepaisant svarbios teigiamos įtakos ekonominiams komponentams. O griežta korupcijos kontrolė ir padidėjęs vyriausybės veiksmingumas gali reikšmingai pagerinti banko pelningumą. Teisinės valstybės normos krizės laikotarpiu taip pat sustiprina banko pelningumą CEE teritorijoje, nors anksčiau veikė priešingai, o prekybos kliūčių panaikinimas ir kapitalo sąskaitos apribojimai gali pakenkti banko pelningumui krizės metu .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankininkystė, veikla, reforma, liberalizavimas, integracija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict