ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
ŠVIETIMAS - VERSLUMO PLĖTROS VEKTORIUS
Renata Dana Niţu-Antonie, Nicoleta Sirghi, Camelia-Daniela Haţegan, Emőke-Szidonia Feder, Oana-Ramona Socoliuc

SANTRAUKA. Remiantis racionaliais veiksmais ir planuota elgsena, kurią suprojektavo Fishbein et al. (1975), šiame darbe buvo nurodyti pirminiai verslo ketinimai apklausiant ekonomikos mokslo srities bakalauro ir magistrantūros studijų studentus, gavusius naudos iš verslumo mokymo programų kaip stažuočių su arba be mokytojų pagalbos. Tyrimas buvo atliktas su Vakarų Timişoara universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentais. Elgsenos kintamieji yra pirminės verslumo intencijos. Santykis tarp konstruktų yra susijęs su tuo, kiek pagal pasiūlytą mokytojų pagalbą apklaustų asmenų dalyvavo švietimo ir verslumo programose kaip stažuotėse. Respondentai, dalyvavę stažuotėse be mokytojų, buvo linkę į riziką ir pažangumą kaip pirminius psichologinius verslo ketinimus. Asmenims, dalyvavusiems stažuotėse su mokytojais, pažangumas turėjo teigiamos įtakos jų verslumo intencijai, o pasitikėjimas savimi - neigiamos. Šiuo atveju nėra jokio reikšmingo ryšio tarp kitų psichologinių kintamųjų ir verslumo intencijos .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslumas, verslo ketinimai, planuotos elgsenos teorija, stažuočių programa, švietimas ir plėtra.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict