ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
ĮŽVALGOS APIE KRIZĖS LAIKOTARPIO SANTYKĮ TARP VALIUTOS KURSO IR AKCIJŲ RINKOS RYTŲ EUROPOJE
Dan Lupu, Mircea Asandului

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje tiriamas santykis tarp valiutos kurso ir fondų biržos keturiose Europos valstybėse, nagrinėjami 3500 kiekvienos dienos įplaukų pavyzdžių nuo 2000 iki 2014 m. Atliekant tyrimą, buvo naudotas Bayesian VAR metodas laisvės laipsniams, kurie būdingi VAR technikai, ir augančios prognozės tikimybė ekonominiams kintamiesiems. Tiriant užsienio valiutos rinkas, buvo nustatyta abipusė priklausomybė tarp valiutų kurso ir trumpalaikių kapitalo rinkų. Šie ryšiai itin sustiprėja ir tampa ilgalaikiai ekonominės krizės laikotarpiais .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Rytų Europos valstybės, krizė, valiutos kursas, akcijų rinka, abipusė priklausomybė, impulsinė funkcija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict