ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
SĄLYGOS, BŪTINOS EKONOMINIO AUGIMO IR KONVERGENCIJOS ATSTATYMO PROCESUI CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS VALSTYBĖSE
Ramona Tigănaşu, Gabriela Carmen Pascariu, Livia Baciu

SANTRAUKA. Poliarizacijos reiškinys, pastebėtas ES valstybėse pastaraisiais dešimtmečiais, tapo viena iš plačiai aptarinėjamų ekonomikos teorijos ir regioninės politikos temų. Vystymosi spragas pagilino paskutinės dvi Europos plėtros bangos, o tai sukėlė rimtų sunkumų konvergencijos procesui. Atsižvelgus į konvergencijos rodiklius, pagal kuriuos dažniausiai naudojamos priemonės yra prastos, pasirinktos neatsižvelgus į kiekvienos šalies socialekonominę ir institucinę struktūrą, skirtumų atstatymas yra būtinas, o sinergijos efektai neturi jokio potencialo visos Bendrijos politikai. Šio straipsnio tikslas - išanalizuoti dinamišką (2000 m. lyginami su 2012 m.) konvergencijos procesą Centrinės ir Rytų Europos valstybėse pagal tris indeksus: makroekonominio stabilumo indeksą, valdymo indeksą ir verslo klimato indeksą, kurie savo struktūra apima skirtingus ir juos apibūdinančius rodiklius. Pagal empirinę analizę tyrimo rezultatai nurodys, kurie sudedamieji rodikliai iš kiekvieno indekso labiausiai prisidėjo prie vystymosi proceso ir koks yra sąlyginis trijų indeksų laipsnis .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: makroekonominis stabilumas, valdymas, verslo klimatas, Centrinės ir Rytų Europos valstybės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict