ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
JUODOSIOS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO RINKOS RYTŲ EUROPOS VALSTYBĖSE
Gabriel Claudiu Mursa, Vasile Işan, Mihaela Ifrim

SANTRAUKA. Pastarąjį amžiaus ketvirtį juodoji rinka buvo vienas iš svarbiausių reiškinių, lydėjusių Rytų Europos valstybių ekonomikų pokyčius. Straipsnio tikslas - parodyti, kad šių šalių perėjimas iš socializmo į kapitalizmą smarkiai pakeitė sandorių, atliekamų juodojoje rinkoje, struktūrą. Pagrindinė juodosios rinkos funkcija iki 1989 m. buvo tiekti pagrindinius produktus, nes planuotojai nesugebėjo paskirstyti ribotų išteklių. Statistinių duomenų analizė parodė, kad šių ekonominių sistemų pokytis sukūrė naujas priežastis, skatinančias juodąją rinką: perdėti mokesčiai, nepasitikėjimas naujomis institucijomis, korupcija ir žema mokesčių moralė. Atlikta analizė atskleidė, kad paskutiniajame dešimtmetyje, pradėjus augti gyventojų pasitikėjimui politinėmis institucijomis, BVP dalis, kurią sudaro neformali dalis, pradėjo mažėti .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: juodosios rinkos, socializmas, centrinis planavimas, reglamentacija, mokesčių našta, mokesčių moralė, Rytų Europos valstybės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict