ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
TURTU GRĮSTOS SOCIALINĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE
Algimantas Laurinavičius, Birutė Galinienė

SANTRAUKA. Straipsnyje pristatomas hipotetinis turtu pagrįstos socialinės politikos įgyvendinimo modelis, taikytinas Lietuvoje, visiems šalies naujagimiams atidarant ilgalaikio taupymo sąskaitas ir jose kaupiamas lėšas nukreipiant į Vaikų galimybių fondą. Pradinį indėlį į tokias sąskaitas turėtų įnešti šalies Vyriausybė, o jose sukauptas lėšas būtų galima panaudoti tik sulaukus pilnametystės. Tokių lėšų panaudojimas būtų skirtas apmokėti studijoms, nuosavo verslo pradžiai, pradinei įmokai už būstą ir sveikatos priežiūros išlaidoms. Straipsnio tyrimai yra paremti reprezentatyvios anketinės gyventojų apklausos rezultatais, aprašytais Laurinavičiaus ir Galinienės (2013), bei turtu grįstos politikos modelių, įgyvendintų užsienio šalyse, vertinimais. Tyrimo objektas - hipotetinis turtu grįstų politikos įgyvendinimo modelis, taikytinas Lietuvoje. Daroma išvada, kad siekiant sumažinti nelygybę ir skurdo lygį, Lietuvoje turėtų būti įgyvendinta turtu pagrįsta socialinė politika, visiems šalies jaunuoliams tampant investuotojais ir kapitalo savininkais. Vaikų galimybių fondo dalyvio investicinėje sąskaitoje sukauptas kapitalas priklausytų nuo to, kiek jo tėvai investavo. Ji galėtų siekti 10-37 tūkst. Lt. Toks sukaupto kapitalo kiekis atitiktų adekvatumo kriterijų, t.y. Lietuvos gyventojų nuomone, jis leistų įgyvendinti turtu grįstai politikai iškeltus tikslus. Viena iš Fondo lėšų investavimo alternatyvų - dalį Fondo kapitalo investuoti į pažangias idėjas ir pažangius verslus (valstybinio rizikos kapitalo fondo idėja), t.y. skirti pradedančio ar šiuolaikinio verslo skatinimui. Tokia Vaikų galimybių fondo lėšų investavimo kryptis iki šiol nėra pritaikyta nei vienoje užsienio šalyje, ji leistų sukurti daugiau pridėtinės vertės atskiro individo, verslo subjektų ir visos valstybės lygmenyje .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: turtu pagrįsta politika, skurdo mažinimas, vaikų taupymo sąskaitos, Vaikų galimybių fondas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict