ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
VALDŽIOS TRANSFORMAVIMAS KURIANT GLOBALŲ ŠALIES KONKURENCINGUMĄ": DINAMINIŲ ORGANIZACIJOS GEBĖJIMŲ TEORIJOS TAIKYMO ASPEKTAI SĄVEIKUMO PLĖTRAI
Egle Malinauskiene

SANTRAUKA. Šiuolaikinės ekonomikos iššūkiai labiau negu bet kada išryškino kokybinių viešojo sektoriaus pokyčių būtinybę. Vienas iš pagrindinių įrankių jiems įgyvendinti yra efektyvus informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įsisavinimas, dažniausiai apibūdinamas kaip elektroninė valdžia (e. valdžia). Iniciatyvų šioje srityje pobūdis evoliucionavo nuo atskirų prie tarpžinybinių sistemų kūrimo, todėl vis labiau akcentuojama naujo organizacijos gebėjimo - valdžios sąveikumo - svarba ir iškylantis poreikis pertvarkyti egzistuojančius e. valdžios plėtros modelius. Šio tyrimo tikslas yra išanalizuoti dinaminių organizacijos gebėjimų teorijos taikymo aspektus IRT plėtra grindžiamuose valdžios transformavimo modeliuose. Pagrindinis tyrimo rezultatas - kompleksinis IRT pagrindu vykdomos viešojo sektoriaus reformos planavimo, įgyvendinimo ir mokslinių tyrimų modelis, paremtas atitinkamais dinaminiais organizacijos sąveikumo gebėjimais ir jų vertinimais. Tokio modelio realus pritaikymas sudarytų prielaidas užtikrinti visapusiškus ir nenutrūkstamus valdžios pokyčius, leidžiančius kurti globalų šalies konkurencingumą ekonominio neapibrėžtumo sąlygomis. .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: konkurencingumas, dinaminiai organizacijos gebėjimai, informacijos ir ryšių technologijos, e. valdžia, sąveikumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict