ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
šUMPSTERIO VERSLUMO SAMPRATOS PRITAIKYMAS LENKIJOS MOKSLO INSTITUCIJŲ PUMPURINĖSE ĮMONĖSE
Jaroslaw Korpysa

SANTRAUKA. Norint įvertinti inovatyvumo lygį tarp pumpurinių mokslo institucijų įmonių, reikia pažymėti, kad daugumos tirtų subjektų savininkai sukūrė arba pradėjo taikyti naujoves savo įmonėse. Savininkų ir darbuotojų idėjos bei iš akcininkų gauta su rinkos poreikiais susijusi informacija turėjo įtakos naujovėms. Svarbu paminėti, kad respondentai prie pagrindinių savybių, skatinančių naujovių kūrimą, priskyrė kūrybiškumą ir asmens motyvaciją imtis veiksmų. Taip pat reikėtų paminėti, kad išskirti tarpusavio ryšiai yra derinami su J. šumpsterio inovatyvaus verslumo samprata. Be to, reiktų įvardyti, kad tirtose įmonėse šumpsterio įvardytas verslumas apima žinių ir verslo galimybių pritaikymą, leisdamas perkelti naujus sprendimus į rinką. šis procesas padeda suintensyvinti veiksmus, susijusius su žinių ir technologijų komercializavimu, perkeliant juos iš mokslo į verslą; dėl jų analizuojamų įmonių konkurencinė gali augti .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: verslumas, informacija ir žinios, įmonės valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict