ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
APIE ŽEMĖS ŪKIO EFEKTYVUMO VERTINIMĄ - APŽVALGA
Tomas Baležentis

SANTRAUKA. Tyrimo tikslas - aptarti teorinius efektyvumo matavimo pagrindus ir atlikti efektyvumo vertinimo raiškos žemės ūkio ekonomikos tyrimuose apžvalgą. Straipsnyje pristatoma efektyvumo samprata ir jos matavimo koncepcijos, taip pat matematiniai efektyvumo vertinimo modeliai. Ypatingas dėmesys skiriamas dviem plačiai taikomiems ribiniams metodams - duomenų apgaubties analizei ir stochastinei ribinei analizei. Siekiant įvertinti ribinių metodų taikymo žemės ūkio efektyvumo tyrimuose tendencijas, buvo atlikta mokslometrinė analizė. Taip pat apžvelgtos naujausios publikacijos, susijusios su nagrinėjamu klausimu. Tyrimas parodė, kad Lietuvos žemės ūkio sektoriaus gamybinis efektyvumas dar nėra pakankamai nagrinėtas taikant ribinius metodus. Aptarti metodai ir sistemos leistų padidinti strateginio valdymo sprendimų veiksmingumą .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: efektyvumas, žemės ūkis, ribiniai metodai, duomenų apgaubties analizė, stochastinė ribinė analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict