ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
MIKROKREDITŲ PASIŪLA IR KREDITO NORMAVIMAS IšSIVYSČIUSIOJE šALYJE: TEORINIS MODELIS IR EMPIRINIAI DUOMENYS
Carlos Barros, Sergio Lagoa, Emanuel Leao

SANTRAUKA. Mikrokreditas buvo pasiūlymas kaip skurdo mažinimo priemonė. Nepaisant to, yra mažai žinoma, kaip bankai nustato paskolos sąlygas ir ar suteikto kredito pakanka poreikiui patenkinti. Straipsnyje nagrinėjamas šis svarbus neanalizuotas klausimas, tiriami mikrokreditai Portugalijoje. Išsivysčiusios šalies analizės duomenys papildo literatūrą, nes dauguma tyrimų nagrinėja išsivysčiusias šalis. Straipsnyje pateikiamas teorinis pagrindimas organizacijoms, veikiančioms tarp bankų ir verslininkų, kaip įprasta išsivysčiusių šalių mikrokreditų rinkose. Visų pirma mes siūlomas teorinis modelis, skirtas analizuoti mikrokreditų palūkanų normas ir dydžius. Antra, modelio prognozės, susijusios su paskolų dydžiu, patikrintos taikant disbalanso modelį ir remiantis Portugalijos mikrokreditų rinkos socialinio segmento, veikiančio per nepelno siekiančias organizacijas, duomenimis. Nustatyta, kad bankai aktyviai reguliuoja paskolos dydį klientui, įvertinę makroekonominius pavojus ir tai, kad kredito normavimas buvo aukštas, nors ir mažėjo rinkai besivystant. Galiausiai pateiktos veiklos krypčių galimybės, aiškinančios, jog pelno nesiekiančios organizacijos ir / arba vyriausybė turėtų remti dalį su mikrokreditais susijusių rizikų, siekiant padidinti bankų tiekimą už prieinamas palūkanų normas .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: paskolos sąlygos, įsipareigojimų nevykdymo rizika, asimetrinė informacija, mikrokreditas, verslo pradžia, Portugalija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict