ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS, ĮMONIŲ KONKURENCIJA IR ANTKAINIO DYDIS
Nina Ponikvar, Katja Zajc Kejžar

SANTRAUKA. šio straipsnio tikslas yra ištirti, kokia yra TUI įtaka Slovėnijos pramonės įmonių veiklai bei koks konkurencijos lygis gamybos pramonės įmonėse. Nagrinėjama, kokią įtaką užsienio įmonių įėjimas į rinką ir veikimas joje daro tradicinių įmonių antkainio dydžiui. Panaudotas duomenų rinkinys, apimantis visas Slovėnijos gamybos įmones ir išsamiai analizuojantis pradinę rinkos struktūrą bei konkurencijos intensyvumą, kaip faktorių, lemiantį TUI įtakos mastą ir pobūdį nagrinėjant vidaus įmonių veiklą ir pramonės šakų konkurencijos procesus. Rezultatai, gauti remiantis dinaminio modelio įverčiais, patvirtina vidaus TUI konkurencijos efektą ir rodo, kad užsienio firmų įėjimo į rinką padariniai ir įtaka šalies įmonių veiklos rezultatams bei sukelto konkurencinio proceso pobūdis labai priklauso nuo pradinės pramonės rinkos struktūros. Nebuvo rasta pašalinio poveikio padarinių horizontaliajam našumui. Reikšminga užsienio įmonės veiklos įtaka pramonei ir tame pačiame regione (šalutinis poveikis regionui) rodo, kad geografinis artumas atlieka svarbų vaidmenį sudarant galimybę vietos įmonėms gauti naudos iš užsienio įmonių. Rezultatai taip pat rodo, kad šalutinis poveikis produktyvumui pramonės viduje yra geriausiai matomas vidutinio dydžio sutelktose pramonės šakose .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: TUI, konkurencija, gamyba, antkainio dydis, šalutinis poveikis produktyvumui, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict