ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
STATISTINIO ARBITRAŽO ALGORITMINĖ DIDELIO DAŽNIO PREKYBOS SISTEMA GAMTINIŲ DUJŲ ATEITIES SANDORIŲ KAINOS POKYČIO PROGNOZAVIMUI
Kęstutis Driaunys, Saulius Masteika, Virgilijus Sakalauskas, Mantas Vaitonis

SANTRAUKA. Profesionalūs fondų valdytojai, investiciniai bankai bei vertybinių popierių biržų priežiūros institucijos siekia išsiaiškinti, kokį poveikį verslui, ekonomikai ir rinkų efektyvumui daro algoritminė prekyba finansų rinkose. Keliamas klausimas, ar didelio dažnio prekybos sistemos (HFT) prisideda prie likvidesnių bei ekonomikai naudingų rinkų formavimosi. šiame darbe tiriamas prekybos algoritmas, pagrįstas statistiniu arbitražu. Trumpai apibūdinant galima teigti, kad statistinio arbitražo algoritmas identifikuoja koreliuojančias vertybinių popierių poras bei ieško nukrypimų tarp šių vertybinių popierių kainų pokyčių. Identifikavus nukrypimus, atidaromos priešingos viena kitai pozicijos, t.y. pirkimo ir pardavimo trumpam sandoriai, tikintis, kad atstumas tarp kainų grįš į ankstesnį, istoriškai nusistovėjusį koreliacinį lygį. Pastarojo meto kompiuterinių technologijų plėtra biržos prekyboje bei nuolatinė konkurencija dėl spartesnio sandorio įvykdymo taikant statistinio arbitražo strategijas lėmė didelio dažnio prekybos sistemų (HFT) kūrimąsi bei milisekundinių sandorių plėtrą. šiuo metu HFT prekyba generuoja beveik du trečdalius visos rinkos apyvartos. Visa tai nulėmė šio tyrimo aktualumą. Tyrime naudoti HFT gamtinių dujų ateities sandorių, vienų iš likvidžiausių finansinių instrumentų, istoriniai duomenys. Duomenys imti iš Niujorko prekių biržos NYMEX. Apibendrinant atliktą tyrimą galima teigti, kad statistinio arbitražo strategija HFT aplinkoje leidžia pasiekti teigiamų investicinių rezultatų, paneigia efektyvios rinkos hipotezę bei duoda pridėtinę vertę ekonomikoje .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: efektyvios rinkos hipotezė, statistinis arbitražas, koreliuojančių porų prekyba, ateities sandorių rinka, automatinės prekybos sistemos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict