ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
VERSLO RANGA TELEKOMUNIKACIJOS PRAMONĖJE: PAKISTANO ATVEJIS
Rizwan Raheem Ahmed, Jolita Vveinhardt, Nawaz Ahmad, Mujeeb Mirza

SANTRAUKA. Pasaulinės telekomunikacijų industrijos tendencijos rodo orientavimąsi į bendrųjų išlaidų mažinimą ir didėjantį poreikį būti konkurencingesnėmis tarptautinėse rinkose. Konkurenciniai pranašumai, susiję su išradimais, inovacijomis ir globalizacijos spartėjimu, atvėrė kelius augti verslo rangai. Tai aktualu tiek ekonomiškai išsivysčiusioms, tiek besivystančioms šalims, juolab, kad besivystančių šalių telekomunikacijų srityje verslo rangos tendencijos nėra itin plačiai nagrinėtos. Tyrimu siekiama išanalizuoti vyraujantį išteklių perkėlimo reiškinį, taip pat jo poveikį verslo išlaidoms telekomunikacijų versle Pakistane. Šiame kontekste įvertinamos verslo galimybės pagerinti organizacijų veiklos rezultatus nekuriant nepageidaujamo rizikos laipsnio ir išlaikant aukštą klientų pasitenkinimo lygį. Siekiant tikslo, tiriamas išteklių perkėlimo dominavimas Pakistano telekomunikacijų pramonėje, o ištyrus išteklių perkėlimo egzistavimą, jis analizuojamas įvairių kritinių veiksnių požiūriu, taip pat tiriamas išteklių perkėlimo poveikis verslo vykdymo kaštams Pakistane. Analizuojant rangos fenomeną ir jo poveikį Pakistano telekomunikacijos srityje veikiančio verslo kaštams, pasitelktas uždaro tipo klausimynas, apklaustas 261 respondentas iš telekomunikacijų srities vadovaujančiojo personalo. Taikyta daugybinės tiesinės regresijos metodika. Išanalizavus mokslinę literatūrą, atrinktas platus verslo rangos priežasčių spektras. Atliktas aprašomosios ir inferencinės statistikos testas, taikytas modelis, kuris buvo siūlomas ir anksčiau atliktuose panašaus pobūdžio tyrimuose. Analizuotos 42 skirtingos priežastys, atskleidžiančios telekomunikacijų verslo specifiką tiek naudos darbuotojams, tiek naudos klientams atžvilgiu. Nustatyta, kad su darbuotojais susijusioje sferoje trūkumų yra daugiau nei privalumų, geresni rezultatai gaunami taikant strateginį planavimą, socialinę, finansinę ir etinę atsakomybę bei mažinant su ranga susijusią riziką. Analizuotos priežastys koreliuoja arba itin pozityviai arba negatyviai, tai traktuojama kaip verslo rizika ir kiti trūkumai. Daugybinė regresija parodė, kad tik kritiniai veiksniai ir išteklių perkėlimo nauda telekomunikacijoje yra statistiškai reikšmingi. Jie susideda iš kasdienių išlaidų mažinimo, kapitalo išlaidų optimizavimo, vadovybės kontrolės, lankstumo, naujų technologijų prieinamumo, įgyja naujų galimybių papildyti esamą know-how, perskirstyti ir sutelkti dėmesį į išteklius, ir daro teigiamą poveikį telekomunikacijų verslui Pakistane. Telekomunikacijos verslo srityje naudojant verslo rangą rekomenduojama atkreipti dėmesį į tokius faktorius, kaip socialinė, etinė, finansinė atsakomybė .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: telekomunikacijų pramonė, verslo ranga, kritiniai veiksniai, koreliacija, daugybinės linijinės regresijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict