ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
AKCININKŲ TEIKIAMOS PIRMENYBĖS, VERSLO CIKLAI IR RINKOS REAKCIJOS Į PRANEŠIMUS APIE DIVIDENDUS VALSTYBINĖSE AKCINĖSE BENDROVĖSE - EMPIRINIAI DUOMENYS
Agnieszka Perepeczo

SANTRAUKA. Dividendų politika susijusi su sprendimais dėl pelno išmokėjimo akcininkams arba / ir pakartotinio investavimo į įmonę. Daugelis empirinių tyrimų nagrinėja šių įmonių sprendimų padarinius įmonės rinkos vertei. Atlikus besivystančių rinkų stebėjimus, buvo nustatyta, kad su inicijuojamais dividendais susiję sprendimai padidina didesnes nei įprasta įplaukas. Šio straipsnio tikslas yra pristatyti, kaip susijusi akcininkų reakcija su inicijuojamais dividendais ir sprendimais bei rinkos ciklų poveikiu Varšuvos vertybinių popierių biržai (WSE) 1991-2011 metais. Kitaip tariant, tyrimu bandoma išsiaiškinti, ar įmonės dividendų išmokėjimą akcininkai suvokia kaip vertės kūrimo šaltinį. Straipsnyje apžvelgiami panašūs darbai. Po to aptariami tyrimo imtis ir metodologija. Visos imties rezultatai, susiję su akcininkų reakcija, buvo teigiami, tačiau didesnės nei įprasta įplaukos buvo skirtingos ir nehomogeniškos prieš ir po renginį (-60, +60) abiems modeliams. Daugiau nei 45 % su inicijuojamais dividendais susijusių atvejų reakcijos buvo neigiamos. Taip pat straipsnyje akcentuojama, kad pastebėti rinkos ekonominiai ciklai gali turėti įtakos akcininkų reakcijoms ir didesnėms nei įprasta įplaukoms.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: dividendų politika, atvejo analizė, didesnės nei įprasta pajamos, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict