ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
RIZIKOS IR GRĄŽOS ANALIZĖ: BESIVYSTANČIŲ RINKŲ PAVYZDŽIAI
Marilen Pirtea, Claudiu Boţoc, Cecilia Jurcuț

SANTRAUKA. Ryšys tarp rizikos ir grąžos sudaro finansų teorijos pagrindą. Rizika yra tai, su kuo įmonės susiduria kasdien, vykdydamos savo veiklą. Įmonėms gali būti sudėtinga subalansuoti riziką ir grąžą. Straipsnio tikslas yra patikrinti santykį tarp rizikos ir grąžos įmonėse, priklausančiose besivystančioms rinkoms. Tyrimas apima 2003-2010 metų laikotarpį, jam atlikti taikomas apibendrintas akimirkų metodas (GMM). Šiuo atžvilgiu 5 metų standartinis nuokrypis mėnesio akcijų kainose laikomas rizikos rodikliu, turto grąža tampa veiklos rodikliu, o kapitalo struktūra buvo įtraukta kaip siūlomo modelio valdymo kintamasis. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad visuose modeliuose rizika yra neigiamai susijusi su grąža, o tai susiję su Bowman paradoksu ir agentų teorija. Taigi iškelta hipotezė nėra atmetama. Kalbant apie valdymo kintamąjį, jo ryšys su rizika yra teigiamas, kai jis įtraukiamas į išplėstinius modelius, neturi įtakos dominančiam kintamajam. Keli šio neigiamo ryšio paaiškinimai gali būti siejami su neapibrėžtumais, darančiais įtaką organizacijos sprendimų priėmėjų rizikingiems sprendimams, strateginio elgesio rezultatams bei statistiniams artefaktams .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rizika, standartinis nuokrypis, turto grąža, kapitalo struktūra, GMM-sistemos statistinis įvertinimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict