ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS VALDYMO ATSINAUJINIMAS LENKIJOJE - GRUPINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
Piotr Bartkowiak, Tomasz Bernat

SANTRAUKA. Atsižvelgus į vertę, Lenkijos medicinos rinka sudaro 0,6 % pasaulinės rinkos ir tik 7-8 % BVP išleidžiama sveikatos priežiūrai. Vokietijoje šis skaičius yra atitinkamai 10,5 %, JAV šių rodiklių suma siekia 16 % (EBPO, 2010). Toks santykis parodo, kad Lenkijos sveikatos priežiūros sistemai reikia didesnių sąnaudų ar net tai, kad mažas sumas reikia tvarkyti efektyviau. Atsižvelgus į šiuos faktus, ligoninių patiriamų išlaidų vertinimas taikant pirkimų strategijas yra svarbus kasdieninėje sveikatos priežiūros institucijų ir jų tiekėjų verslo veikloje. Gali būti naudinga steigti grupines perkančiąsias organizacijas. Straipsnyje analizuojamos ekonominės ir teisinės sąlygos, būtinos kurti grupines perkančiąsias organizacijas, taip pat nagrinėjamas minėtų organizacijų vertės grandinės kūrimas ligoninės paslaugų rinkoje. Pagrindinis straipsnio uždavinys yra apibūdinti perkančiųjų organizacijų svarbą vertės optimizavimo Lenkijos sveikatos priežiūros sistemos kontekste. Metodologinėje straipsnio dalyje analizuojama JAV ir Lenkijos perkančiųjų organizacijų elgsena. Lyginamoji analizė padeda atskleisti tyrimo rezultatus. Grupinių perkančiųjų organizacijų sprendimų priėmimo modeliai aiškinami pasitelkus teisės normas. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: medicinos rinkos, sveikatos priežiūra, perkančioji grupė, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict