ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
KOKYBĖS FUNKCIJOS ĮDIEGIMAS (QFD) IR KŪRYBINGO PROBLEMŲ SPRENDIMO TEORIJOS (TRIZ) TAIKYMAS PRODUKTO GYVAVIMO CIKLO AUGIMO ETAPE
Andreea Ionică, Monica Leba, Eduard Edelhauser

SANTRAUKA. Greitas naujų technologijų kūrimas, vartotojų poreikių pokyčiai, nuolat auganti konkurencija privertė visas įmones imti taikyti naujus metodus produkto gyvavimo ciklo augimo etape (PDL). Straipsnyje pristatomas metodas, kuris sujungia kokybės funkcijos įdiegimo (QFD) ir kūrybingo problemų sprendimo teorijos (TRIZ) taikymą produkto gyvavimo ciklo augimo etape. Ši metodologija gali būti laikoma inovatyvaus požiūrio į verslo valdymą pagrindu. Siekiant išvengti naujo rinkoje nepaklausaus produkto sukūrimo ir sumažinti veiklos sąnaudas, gali būti naudojamos QFD ir TRIZ metodologijos. Jos atspindi įrankį, kuris gali padėti įmonėms sėkmingai sukurti naują produktą ar pagerinti seną, taikant su naujovėmis susijusius etapus, pradedant nuo idėjos generavimo ir baigiant produkto paleidimu į rinką. Straipsnyje pristatomas QFD ir TRIZ metodų pritaikymas anglių gavybos įrangos programuojamo valdiklio PDL. Išvadose pabrėžiamas siūlomos metodologijos naudingumas, įrankio teikiama nauda verslo plėtros procesuose, ypač kuriant naujus produktus ir tobulinant jau sukurtus kaip būtinybę prisitaikyti prie dabartinės konkurencinės komercinės veiklos.. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: naujovė, spiralinis modelis, kokybės valdymas, kalnakasybos produktų taikymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict