ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
VERSLĄ PRADEDANČIŲ ĮMONIŲ RIZIKOS SUVOKIMAS IR ASMENINIS POŽIŪRIS Į RIZIKĄ
Tomasz Bernat, Aleksandra Gąsior, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek

SANTRAUKA. Sprendimai, kuriuos priima žmonės, gali būti nesėkmingi. Sprendimai, susiję su įmonės steigimu, šiame kontekste yra itin reikšmingi. Verslo subjektams būdinga rizika. Taigi priimti sprendimą kurti įmonę jau savaime yra rizikinga. Vienas iš faktorių, lemiančių rizikos suvokimą, yra požiūris į asmenį, atsakingą už šiame procese priimamus sprendimus. Šiame straipsnyje analizuojama ši samprata. Darbo tikslas - išnagrinėti su įmonės steigimu susijusius sprendimus požiūrio į riziką kontekste. Tyrimo pradžioje buvo suformuota hipotezė: riziką kaip itin reikšmingą vertinantys žmonės laiko įmonės įkūrimą pakankamai rizikingu. Norint patvirtinti hipotezę, reikėjo patvirtinti tyrimo metodologiją, kurią sudaro du įrankiai. Naudojantis tyrimo rezultatais, buvo vertinamas didelis noras įkurti įmonę. Antroje dalyje atliktas ekonominis eksperimentas, siekiant išsiaiškinti požiūrį į riziką. Apklausoje ir eksperimentiniame tyrime dalyvavo 275 studentai. Taip sukurta metodologija patvirtino iškeltą hipotezę. Nepaisant nereprezentatyvaus respondentų grupės dydžio, gautos išvados yra informatyvios. Didžiausia respondentų dalis, pasižyminti aukštu rizikos vertinimu, sprendimą įkurti įmonę laiko rizikingu. Palyginus dvi vertintas - ekonomikos ir ne ekonomikos - studijų studentų grupes taip pat galima prieiti prie svarbių išvadų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įmonių vadyba, rizika, sprendimas, sukurti įmonę, rizikos vertinimas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict