ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
ŠIUOLAIKINIS RUMUNIJOS ORGANIZACIJŲ VALDYMAS TAIKANT INFORMATIKOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJAS
Eduard Edelhauser, Andreea Ionică, Monica Leba

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiama Rumunijos visuomenės situacija, susijusi su pažangių valdymo metodų įgyvendinimu remiantis informacinėmis technologijomis. Aptariamas bendras šių metodų įgyvendinimo Rumunijos organizacijose lygmuo, taip pat planai, kuriuos ketinama įgyvendinti modernizuojant organizacijos valdymą. Straipsnio tikslas yra išnagrinėti 2004-2011 m.etais Rumunijoje taikytus pažangius valdymo metodus, taip pat ištirti Rumunijos viešojo administravimo institucijas, kurios 2012 m. įdiegė el. vyriausybės paslaugą. Tyrimo rezultatai gauti naudojant klausimynus. Siekta nustatyti, kokį poveikį įmonės išteklių planavimas (ERP) ir verslo analitikos (BI) taikymas visoms įmonėms funkcijoms turėjo valdymo metodui ir informatikos ir ryšių technologijomis grįstiems sprendimams. Straipsnyje taip pat įvardijamas dabartinis informatikos ir ryšių technologijų sistemų taikymo lygis 2012 m. Rumunijos viešojo administravimo institucijose. Praktinę šio straipsnio vertė sudaro nenumatytų veiksnių, taip pat įmonės dydžio bei ERP, BI ir el. vyriausybės sistemos sėkmės vertinimas .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: valdymo informacinės sistemos, Rumunijos organizacijos, įmonės išteklių planavimas, verslo analitika, el. vyriausybė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict