ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
MIGRACIJOS SIEKIAI EUROPOS PAKRAŠČIUOSE: SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ DIMENSIJOS
Yuriy Bilan

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje analizuojami esminiai mokslinio diskurso, nagrinėjančio išorinę migraciją, trūkumai, analizuojami teoriniai ir metodologiniai pagrindai bei projekto EUMAGINE metodologija, skirta šalinti trūkumus. Turkijos ir Ukrainos visuomenių tyrimo empiriniai duomenys iliustruoja galimas projekto išvadas. Straipsnyje nurodoma sociodemografinių, sociokultūrinių ir struktūrinių veiksnių įtaka migracijos nuotaikai. Ateities tyrimų kryptys siejamos su respondentų socialinio įvaizdžio detalių analize, atsižvelgiant į jų imigracinius lūkesčius, patirtį ir planus, eurooptimistų ir europesimistų grupių pasiskirstymą. Jos siejasi ir su modelio, sujungiančio sociokultūrinius, institucinius, struktūrinius, demografinius ir ekonominius faktorius, nulemiančius su migracija susijusius planus ir elgseną, sukūrimu. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: su migracija susiję siekiai ir lūkesčiai, susiskaldžiusios šalys, Turkija, Ukraina.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict