ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
INVESTAVIMO STRATEGIJOS - STRATEGINIS INVESTAVIMAS
Malgorzata Tarczynska-Luniewska

SANTRAUKA. Investavimas yra keliaprasmis procesas ir gali vykti įvairiuose rinkos ir ekonomikos lygmenyse, skirtingomis formomis ir naudojant skirtingas procedūras. Investavimas yra sudėtingas procesas, tad verčia investuotoją pritaikyti skirtingus veiksmo modelius, tam tikros rūšies informaciją ir analitines priemones, skirtas procesui palengvinti. Apgalvotas veiksmas, grindžiamas žiniomis bei dažnai ir patirtimi, tikimasi, gali daryti įtaką mažinant su investavimu susijusias rizikas. Dėl su investavimu susijusių klausimų gausos straipsnyje nagrinėjamos investicijos kapitalo rinkoje. Atsižvelgiama į investavimo strategijas ir strateginį investavimą kaip išvestinį elementą duotai investavimo strategijai įgyvendinti. Investavimo strategijų kūrimas ir strateginis investavimas kyla dėl aktyvaus rizikos valdymo kapitalo rinkoje. Dėl dinaminės pokyčių, vykstančių ekonomikoje, taip pat ir kapitalo rinkoje, prigimties, ši problema turi būti stebima. Šioje srityje vykdant imitacinius tyrimus, siekiama juos praktiškai įgyvendinti, kad būtų galima valdyti su investavimu susijusią riziką .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: investavimas, investavimo strategijos, investavimo faktoriai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict