ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
NEMOKUMO PROGNOZAVIMO PRIEMONĖS MAŽOMS IR STAMBIOMS RUMUNIJOS ĮMONĖMS
Ovidiu Megan, Cristina Circa

SANTRAUKA. Pastaraisiais metais daug Rumunijos įmonių pateikė bankroto bylas, o finansinių rinkų bėdos visų pirma palietė mažas ir vidutines įmones, tik tada su jomis susidūrė ir stambiosios įmonės. Straipsnyje siekiama pristatyti nemokumo prognozavimo modelį, tinkamą Rumunijos vidutinėms ir stambioms įmonėms. Buvo pritaikyti du - Logit ir Probit - modeliai. Priklausomas kintamasis buvo apibrėžtas dvinariu kintamuoju (nemokumu). Analizuoti nepriklausomi kintamieji buvo veiklos apimtis, skolos, finansinė veikla, prieinami grynieji pinigai ir nesurinktos gautinos sumos. Modelis išplėtotas remiantis 80 stambių Rumunijos įmonių (iš kurių 22 pateikė bankroto prašymus), patiriančių finansinius sunkumus, imtimi. Finansiniai duomenys yra pateikti iš 2008-2012 metų laikotarpio. Svarbiausi tyrimo rezultatai yra nustatytas faktas, kad galimybė, jog įmonė taps nemoki, išauga, kai jos apyvarta sumažėja, o skolos ir nesurinktos gautinos įplaukos išauga. Taip pat sukurtina nepriklausomų kintamųjų hierarchija, kur pats reikšmingiausias nemokumą prognozuojantis kintamasis yra nesurinktos gautinos įplaukos. Toliau pagal svarbą rikiuojasi skolos ir galiausiai - įmonės veiklos apimtis .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: nemokumas, finansų rinkų bėdos, Logit modelis, Probit modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict